Статутарна комисија
0
0
0
s2smodern

Генерални Секретар/ка Странке

Генерални Секретар/ка Странке: 

1. врши функцију секретара/ке Главног одбора; 

2. руководи радом администрације Странке; 

3.координира израду финансијских планова организација Странке и израђује финансијски план за идућу календарску годину и подноси исти на усвајање Председништву Странке најкасније до 01.12. текуће године за следећу годину 

4. потписује финансијска документа Странке; 

5. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације Странке; 

6. располаже покретном имовином 

7. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву Странке сваких 6 месеци; 

8. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и овлашћен/а је да контактира са надлежним органом; 

9. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз предходно одобрење Председништва Странке;

10. именује лица која су одговорна за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције у погледу посебних рачуна отворених за финансирање изборне кампање; 

11. обавља и друге послове које му/јој Главни одбор, Извршни одбор и Председништво повере. 

Мандат  Генералног Секретара/ке Странке траје 4 године. 

Поступак избора и престанак мандата Секретара Странке ближе се уређује Правилником о изборима и Пословником о раду Главног одбора.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |