Солидарност и социјална правда
0
0
0
s2smodern

Солидарност се остварује у потпуном значењу када у правном и политичком систему доминирају једнакост, равноправност и слобода. На основу њиховог оживотворења, кроз људска права и социјалну правду, могућа је имплементација солидарности која је једна од програмских тачака странке Заједно за Србију, тим пре што је сматра основом друштвене праксе како би сви људи имали исте институционалне прилике за потврђивање грађанског статуса и развој.

У савременим условима друштвеног организовања солидарност се повезује и са борбом противу сиромаштва, незапослености и стварања једнаких шанси за све. Међутим, како се државним социјалним програмима само неутралишу тренутна лоша стања појединаца или група, дугорочно посматрано сиромаштво, незапосленост и стварање једнаких шанси за све је у дирекној вези са демократским начелима на којима држава и друштво морају да заснивају свој начин организовања и егзистенције. А то значи да постоји могућност да сви људи равноправно и одговорно узму учешће у друштвеном и политичком животу, као директној вези у остваривању слобода и права грађана независно од слоја из кога потичу, националности којој припадају или месту рођења.

Децентрализованим правно-политичким системом свима се стварају једнаке шансе да утичу на средину у којој непосредно раде, па одатле и на конкретан делотворнан начин живота.

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |