Социјално предузетништво
0
0
0
s2smodern

Заједно за Србију се залаже за спровођење концепта социјалног предузетништва, тим пре што се њиме заступа стварање посебних економских и социјалних вредности. Оно представља стварање социоекономских структура, веза, институција, организација и мера које резултирају одрживим друштвеним користима.

Социјално предузетништво представља употребу предузетничког понашања за постизање социјалних циљева за разлику од комерцијалног предузетништва где је циљ профит. Уколико се оствари профит онда је он намењен задовољавању потреба специфичних рањивих група становништва. Због тога се и каже да је социјално предузетништво облик деловања са етичким интегритетом ради максимизирања друштвене вредности, а не приватне вредности и профита.

Применом социјалног предузетништва реализовале би се идеје о социјалној економији, а она се јавља у различитим облицима и за различите категорије субјектата у сти-цању дохотка. Његовом имплементацијом настоје се остварити поред социјалних и економских циљева и еколошки. Овај облик предузетништва се од традиционалног,  комерцијалног, разликује по својој сврси и употреби профита. У његовом фокусу је задовољавање индивидуалних и друштвених потреба. Овим видом предузетништва Заједно за Србију се бави препознавањем и решавањем социјалних проблема као што су социјална искљученост, сиромаштво, незапосленост и т.сл., примењујући иновативне методе и стратегије.

Социјална предузећа, као облик реализације социјалног предузетништва, чине оне организације које не послују ради остваривања профита, већ пружају робу или услуге које су директно повезане са њиховим јасним циљем да раде за добробит заједнице. Она се ослањају на колективну динамику од стране више заинтересованих страна, тим пре што су у њиховим управљачким телима и који високо вреднују аутономију ових предузећа сносећи економске ризике повезане са њиховом делатношћу.

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |