Образовање
0
0
0
s2smodern

Како је образовање темељ сваког друштва и на чијем развоју се гради сваки облик постојања и напретка, то Заједно за Србију према овој друштвеној сфери има посебан однос. 

Имајући у виду проблеме кроз које је савремено српско друштво прошло у досадашњем транзиционом периоду, то је нужно изнети став како је овај подсистем и даље у фази када би требало уложити више енергије и прегнућа ради изласка из кризе. 

С обзиром на то да образовање и образовни процес директно саодређује не само односе и стање у породици и кроз нивое образовног система – од предшколског до универзитетског образовања и стања у науци, то се Заједно за Србију залаже за корените промене, полазећи од тога да би образовање морало да буде доступно свакој друштвеној групи или слоју, али и грађанима припадницима одређених националних или верских опредељења. У том контексту сматра се потребним не само системска провера постојећег стања, већ да свака иновативност подразумева темељну ефикасност и консеквентност по питању предложених решења, кадровских потенцијала, програмских садржаја, системске прилагодљивости, потреба друштва и т.сл. 

Када се истичу потребе друштва онда Заједно за Србију наглашава да је нужно да се образовање и образовни процеси директно везују за природне и друштвене потенцијале, тржиште радне снаге и традиционални културни миље, али и за новине из области информационих и дигиталних технологија, будући да се једино на тај начин може тражити и очекивати интеграциони прикључак активног саучествовања са институцијама које делују у развијеним земљама у којима доминирају знатно боље друштвене претпоставке.

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |