Култура
0
0
0
s2smodern

Имајући у виду да је култура најдиректнији израз свих друштвених сфера и облика деловања, односно да је у основи сваког људског постојања, то се може казати како култура одређује друштво и његову укупну усмереност пошто се њоме истичу одлике као што су поглед на свет, вредности и норме, идентитет, заједништво, интегритет и начин живота. 

Како из културне основе произилазе укупна духовна и материјална достигнућа, тако се на њеној основи граде и друштвене институције и организације. Због свега стоји констатација да нема друштва без културе, те да се њоме профилише свака друштвена посебност. Заједно за Србију посебно стаје иза нагласка да се сваки динамизам заснива на бази човековог ангажовања, што ће рећи да су промене у животу и промене у друштву у директној вези са могућностима и друштвеним условима човековог деловања. Одатле је потребно да се култура схвати као основа демократије, али и да нема демократије без усвајања посебних вредности које полазе од потреба да се човек изрази као специфично друштвено биће.

Следећи опште друштвене околности  у Србији, поготово зато што њен друштвени живот обилује и елементима традиционалне културе, онда Заједно за Србију сматра да је потребно прибећи прожимању вредности и ставова који долазе и од стране других нација, јер једино мултикултурност и толеранција доприносе општем друштвеном развоју, а не искључивост и затвореност у одређене државне или националне оквире.

Када је реч о културној политици Заједно за Србију сматра да је потребна деметрополизација и децентрализација у култури, како би се достигао равномерни развој и у тој сфери, тим пре што подаци указују да је концепт централизма произвео негативне последице, поготово на југоистоку Србије.

Посебно значајним се сматра став да се деловање у култури не може везивати изричито за тржишне принципе, јер је стварање бољег културног миљеа на основу укупног друштвеног и равномерног деловања знатно плодоносније по стабилност и просперитет друштвене заједнице.

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |